AANGEZICHTSPIJN

KLACHTEN EN SYMPTOMEN BIJ AANGEZICHTSPIJN

Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen het voorhoofd en de kin. Acute aangezichtspijn treedt plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een neusbijholteontsteking. Bij chronische aangezichtspijn komen de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug. Deze pijnen kunnen gepaard gaan met:

 • scherpe pijnscheuten in het aangezicht
 • tintelingen in het aangezicht
 • hoofdpijn
 • nekpijn
 • kiespijn
 • spanning in de kauwspieren of het kaakgewricht
 • vermoeidheid
 • tinnitus of oorsuizen

 

WAT IS HET?

Er bestaan verschillende vormen van aangezichtspijn. Afhankelijk van om welk type het gaat, ligt er een ander mechanisme achter.

Enkele voorbeelden zijn:

 • trigeminusneuralgie
 • occipitalis neuralgie
 • atypische aangezichtspijn
 • clusterhoofdpijn
 • cervicogene hoofdpijn
 • uitstralende pijn vanuit een nek- , kauw- of halsspier

Pijn of spanning in het aangezicht kan ontstaan door een zenuw of bloedvat die geïrriteerd of ingekneld is, een spier die te gespannen staat, de bloedafvoer die onvoldoende efficiënt kan gebeuren, bewegingsverliezen in dit gebied of andere medische oorzaken.

“Als osteopaat verdiep ik me steeds verder in problemen die kunnen voorkomen rond de schedel en het aangezicht. Veel mensen ervaren aangezichtspijn waar niet onmiddellijk een medische verklaring voor te vinden is. Dit drijft mij om als therapeut het beste van mijzelf te geven, verder onderzoek hiernaar te doen en nauwe samenwerkingen met neurologen, huisartsen of tandartsen aan te gaan.”

Lieselot Theys
Osteopaat – specialist in behandeling van aangezichtspijn

mogelijke oorzaken van aangezichtspijn

 • spierspanning
 • inknelling of irritatie van een zenuw
 • chronische ontstekingen t.h.v. de sinussen of kiezen (verleden/heden)
 • littekenweefsel
 • inknelling of irritatie van een bloedvat
 • een voorgaand trauma of val
 • gebrek aan bepaalde vitaminen en mineralen

ONZE AANPAK BIJ AANGEZICHTSKLACHTEN

Uitgebreid intakegesprek

Onze osteopaat zal, aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek over jouw klacht(en) en medische geschiedenis, jouw probleem in kaart brengen. De osteopaat maakt tijd om een luisterend oor aan te bieden, alsook uit te leggen waar mogelijks jouw klacht vandaan komt. Indien nodig of gewenst worden contacten gelegd met de behandelende geneesheer.
Onderzoek
Via een manueel onderzoek, gaat onze osteopaat na waar mogelijke oorzaken van de aangezichtspijn zijn gelegen. De bevindingen vanuit het craniosacrale systeem worden in relatie gebracht met bewegingsverliezen verder in het bewegingsapparaat (zoals kaakgewricht, hals of nek) of visceraal systeem. De osteopaat gaat na of de bevindingen in relatie staan met de pijn in het aangezicht.
Behandeling, begeleiding & advies
Via manuele behandelingstechnieken wordt de aangedane regio via verschillende benaderingen behandeld. Lokaal wordt gewerkt aan het bewegingsverlies en pijnverlichting. Ook wordt de doorbloeding en bezenuwing van en naar deze regio geoptimaliseerd. Er wordt ook aandacht besteed aan gerichte adviezen, tips en uitleg.

Contacteer ons

VRAGEN OF DRINGEND EEN AFSPRAAK NODIG?

Bel ons op het nummer +32 (0) 9 386 66 86
Afspraken kunnen ook gemakkelijk online gemaakt worden.