Algemene osteopathie

Osteopathie

WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode. De osteopaat zoekt naar mogelijke functiestoornissen die ontstaan door bewegingsverlies in eender welk weefsel. Verder test de osteopaat of er een relatie is tussen de bewegingsbeperking en de klacht van de patiënt. Op deze manier beoogt de osteopaat de effectieve oorzaak van de klacht te vinden.

Een osteopatische behandeling steunt op een grondige kennis van anatomie, fysiologie, biochemie en neurologie van het menselijke lichaam, om zo gezondheid te verzekeren of te herstellen.

MET WELKE algemene KLACHTEN KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Van pijn aan een spier, pees of gewricht tot spijsverteringsklachten, luchtwegaandoeningen of hormonale problemen. Of wanneer je je over het algemeen niet goed in je vel voelt. Zolang de klachten van functionele oorsprong zijn, of wanneer je een ondersteuning wenst van een structureel probleem, kan je bij ons terecht. De voornaamste klachten zijn:

  • spierspanningen
  • spier-, pees-, of gewrichtspijnen
  • acute blokkades of bewegingsverliezen
  • terugkerende blessures
  • spijsverteringsklachten: constipatie, diarree, krampen, reflux, maagbreuk …
  • luchtwegproblemen: astma, slijmen, neusverstopping, keelpijn …
  • hormoon-gerelateerde problemen: vermoeidheid, slaapproblemen, stress …

Samen gaan we op zoek naar de juiste behandeling voor jouw klacht.

ONZE AANPAK

Consultatiegesprek
Onze osteopaat zal, aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek over uw klacht(en) en medische geschiedenis, uw probleem in kaart brengen. De osteopaat maakt tijd om een luisterend oor aan te bieden, alsook uit te leggen waar mogelijks uw klacht vandaan komt.
Onderzoek
Aan de hand van een manueel onderzoek, gaat onze osteopaat na waar mogelijke oorzaken van uw klacht zijn gelegen. Zowel het bewegingsapparaat, visceraal systeem als het craniosacraal systeem worden onderzocht. De osteopaat gaat na of de gevonden bewegingsverliezen in relatie staan met uw klacht of problemen.
Behandeling
Via zachte manuele behandelingstechnieken wordt de aangedane regio via verschillende benaderingen behandeld. Lokaal wordt gewerkt aan het bewegingsverlies en pijnverlichting. Ook wordt de doorbloeding en bezenuwing van en naar deze regio geoptimaliseerd. Er wordt steeds afgesloten met enkele gerichte adviezen om u verder thuis op weg te helpen.

EERSTE AFSPRAAK BIJ BALANCE.GENT?

Neem zeker volgende zaken mee: eID / recente medische beeldvorming (indien van toepassing)

ONZE OSTEOPATEN

Pauline Masquille
Charlotte Soetaert
Hanne Sercu
Maarten Becue

Contacteer ons

Vragen of dringend een afspraak nodig?
Bel ons op het nummer +32 (0) 9 386 66 86. Telefonisch kunnen wij je het snelste helpen.

Indien het iets minder dringend is, kan je een mail sturen naar Gezond@Balance.Gent.