CO2-positief

sinds 2015

WAT IS CO2-positief?

Wij planten bomen.

Bossen remmen de klimaatverandering af en vormen het belangrijkste reservoir voor biodiversiteit. Helaas is ontbossing vandaag een van de grootste bedreigingen die weegt op onze planeet. Wij willen de natuur herstellen door het planten van de juiste boomsoorten in gebieden waar ze de meest positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit, CO2-opslag, tewerkstelling, levensonderhoud en plaatselijke economieën.

Zo berekenen wij elk jaar nauwkeurig hoeveel CO2 wij produceren met Balance.Gent. We reduceren eerst actief ons CO2-verbruik zo goed mogelijk. Nadien compenseren we het resterende CO2-verbruik van onze onderneming door nieuwe bomen te planten. Meer zelfs, wij planten jaarlijks éxtra bomen. Zodoende reduceren wij meer CO2 in onze wereld, dan dat we vervuilen. CO2-positief!

Vele bomen vormen een bos, net zoals vele kleine stappen samen één grote verandering teweegbrengen.

Ons doel tegen 2035!

Met Balance.Gent willen we zelfs een stap verder gaan. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten we met ons allen tegen 2035 grote stappen ondernemen om de klimaatopwarming met max. 2°C te laten stijgen.

Hiertoe willen wij niet alleen CO2-positief zijn met onze onderneming, maar ook op privévlak willen wij hiervoor stappen ondernemen. Zodoende engageren wij ons om tegen 2035 met Balance.Gent jaarlijks minimum 50 ton CO2 te reduceren.

Dit is niet alleen voldoende om de CO2-vervuiling van Balance.Gent te compenseren, maar dit is daarenboven een compensatie voor de privévervuiling van alle particuliere belanghebbenden binnen Balance.Gent!

Bijgevolg zullen wij tegen 2035 100% CO2-positief zijn, binnen én buiten Balance.Gent.

Geloof ons niet op ons woord!

Via de onderstaande QR-code kan je het digitale paspoort van onze bomen, die we geplant hebben, ’timestamped in blockchain’ terugvinden. Wij doen dus niet aan ‘greenwashing’!

CO2-neutraal in drie stappen

Berekenen
Door kritisch het volledige verbruik van de onderneming in kaart te brengen, wordt het duidelijk hoeveel CO2 een onderneming verbruikt in het hele proces om de onderneming draaiende te houden.
Reduceren
Allereerst wordt er actief op zoek gegaan naar verbeterpunten hoe een onderneming zijn CO2-vervuiling kan reduceren. Door bijvoorbeeld over te schakelen naar een producent van groene energie, daalt de grootte van de CO2-vervuiling al significant.
Compenseren
De resterende vervuiling van CO2 na reductie, wordt gecompenseerd door te investeren in projecten die actief het CO2-gehalte in de wereld gaat fixeren in de bodem, in plaats van deze vrij te geven in de atmosfeer. De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken, is door te investeren in de herbebossing van het Amazonewoud.

Wil je zelf graag jouw steentje bijdragen?

Go Forest is een prestigieus (politiek-neutraal) bedrijf dat zich inzet voor een groenere wereld. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar hen door!

in samenwerking met

Contacteer ons

VRAGEN OF DRINGEND EEN AFSPRAAK NODIG?

Bel ons op het nummer +32 (0) 9 386 66 86
Afspraken kunnen ook gemakkelijk online gemaakt worden.