TINNITUS – OORSUIZEN

KLACHTEN EN SYMPTOMEN VAN TINNITUS

Het grootste symptoom die kenmerkend is voor tinnitus is het horen van een piepend, brommend, kloppend of suizend geluid.

Dit kan gepaard gaan met:

 • concentratiestoornissen
 • slaapproblemen
 • nekpijn of nekspanningen
 • hoofdpijn
 • angst, rusteloosheid, wanhoop of boosheid
 • vermoeidheid
 • stress
 • evenwichtsproblemen of duizeligheid

 

WAT IS HET?

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, betekent dat men een geluidsgewaarwording heeft zonder dat deze effectief aanwezig is. Het kan zich uiten als een piep in het oor, ruisen, fluiten, kloppen of suizen. De tonen kunnen hoog of laag zijn, alsook wisselend of continue aanwezig.

Normaliter geeft het oor geluidstrillingen door naar onze hersenen via het trommelvlies, middenoor en binnenoor. Het middenoor is een ruimte gevuld met lucht. De druk wordt er gereguleerd door de buis van Eustachius die het middenoor met de neus en keelholte verbindt. Ons binnenoor is een ruimte gevuld met lymfevocht, waarnaast ons evenwichtsorgaan gelegen is.

Vanuit ons binnenoor gaat een zenuw door ons hersenvlies naar onze hersenen. Daar geeft hij bepaalde stofjes af, die we ook neurotransmitters noemen. Er zijn neurotransmitters die zenuwcellen prikkelen / activeren (waardoor we geluid gewaarworden) en er zijn neurotransmitters die zenuwcellen kalmeren. Bij problemen in één van bovenstaande weefsels, kan tinnitus optreden.

“Als osteopaat kom ik zeer vaak in nauw contact met mensen die problemen ervaren door aanhoudende tinnitus, eventueel gepaard gaande met evenwichtsstoornissen. Bij sommigen zijn de klachten niet zo uitgesproken. Anderen kunnen hier behoorlijk functioneel – en sociaal – door beperkt worden. Dit drijft mij om als therapeut het beste van mijzelf te geven, verder onderzoek hiernaar te doen en nauwe samenwerkingen met andere specialisten aan te gaan.”

Lieselot Theys
Osteopaat – specialist in behandeling van tinnitus

mogelijke oorzaken van oorsuizen

De oorzaak van tinnitus is niet altijd even duidelijk. Enkele mogelijke oorzaken zijn:

 • te lang in een lawaaierige ruimte
 • kortstondige blootstelling aan extreem geluid
 • een zware val, bots of klap op het aangezicht of de schedel
 • spanningsopbouw vanuit spieren of fascia
 • medische oorzaken: vb. Menière, otosclerose …
 • foutief voedingspatroon of teveel aan alcohol
 • verminderde doorbloeding van het middenoor
 • slijmvliesproblemen
 • gebrek aan bepaalde vitaminen en mineralen

 

ONZE AANPAK BIJ TINNITUS

Consultatiegesprek
Onze osteopaat zal, aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek over uw klacht(en) en medische geschiedenis, uw probleem in kaart brengen. De osteopaat maakt tijd om een luisterend oor aan te bieden, alsook uit te leggen waar mogelijks uw klacht vandaan komt. Indien nodig, wordt gecommuniceerd met de behandelende geneesheer.
Onderzoek
Aan de hand van een manueel onderzoek, gaat onze osteopaat na waar mogelijke oorzaken van uw klacht zijn gelegen. Zowel het bewegingsapparaat, visceraal systeem als het craniosacraal systeem worden onderzocht, met aandacht voor de nek- en halsregio, het kaakgewricht, oorbeen, de slijmvliezen, enz. De osteopaat gaat na of de gevonden bewegingsverliezen in relatie staan met de tinnitus.
Behandeling, begeleiding & advies
Via manuele behandelingstechnieken wordt de aangedane regio via verschillende benaderingen behandeld. Lokaal wordt gewerkt aan het bewegingsverlies. Ook wordt de doorbloeding en bezenuwing van en naar deze regio geoptimaliseerd. Er wordt ook aandacht besteed aan gerichte bewegings- en lifestyle-adviezen, voedingstips en thuisoefeningen.

Contacteer ons

VRAGEN OF DRINGEND EEN AFSPRAAK NODIG?

Bel ons op het nummer +32 (0) 9 386 66 86
Afspraken kunnen ook gemakkelijk online gemaakt worden.