Oorzaken en behandeling

Problemen rond het kaakgebied of stoornissen in het kaakgewricht zelf, komen meer voor dan we denken. Binnen de (para)medische sector wordt dit gecategoriseerd onder de noemer ‘orofaciale dysfuncties’.

Hierbij kan sprake zijn van pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren, het niet goed kunnen openen of sluiten van de mond, occlusieproblemen, moeilijk eten of slikken, of vaak voorkomende clicks of krakende geluiden in het kaakgewricht.

Kaakproblemen kunnen chronisch zijn of acuut ontstaan na een ongeval. Problemen in het kaakgewricht kunnen ook nekklachten, hoofdpijn, duizeligheid, chronische sinusitis, oorpijn of oorsuizen veroorzaken. Ook kan een verhoogde spanning in de kauwspieren voor uitstralende pijn in de tanden zorgen.

Wat kan aan de oorzaak liggen van dergelijke kaak- of gebitsproblemen?

Een acuut probleem in of rond het kaakgewricht kan ontstaan door een val, bots of ander trauma rond deze regio.

Chronische klachten in of rond de kaakgewrichten worden vaak veroorzaakt door meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitsverlies van de bovenste nekwervel, nachtelijk klemmen of knarsetanden, wangbijten of tongdrukken vanwege stress, een verkeerde occlusie of beet, het dragen van een beugel enz. Er kan ook sprake zijn van een functiestoornis ergens anders in het lichaam.

Verschillende behandelmogelijkheden

Een samenwerking tussen de osteopaat en de tandarts of orthodontist kan sterk aangeraden zijn. Zo kan er sprake zijn van overspannen kauwspieren door een slechte beet of nekpijn door een te hoge tandvulling.

Wanneer er nachtelijk klemmen of tandenknarsen wordt vastgesteld door de tandarts, kan osteopathie vaak een blijvende oplossing bieden. Dit kan al dan niet gepaard gaan met het gebruiken van een opbeetplaat.

Ook onverklaarbare tandpijn, zonder structurele problemen, is vaak een indicatie om langs te gaan bij een gespecialiseerd osteopaat.

Osteopathie en kaakpijn of occlusiestoornissen
Aanpakken van de oorzaken van de orofaciale problemen

Osteopathie kan ondersteuning bieden bij orthodontie tijdens de adolescentie, standafwijkingen van de tanden, lispelen, onverklaarbare oorpijn, oorsuizen, nekpijn, hoofdpijn, schouderpijn, clicks of pijn gelokaliseerd rondom de kaak bij het openen, duizelighei, enz.

In eerste instantie wordt een grondige anamnese afgenomen. Hierin worden de ervaren klachten en de medische voorgeschiedenis bevraagd. Ook wordt aandacht besteed aan eventuele tandheelkundige ingrepen of andere bijzonderheden die de tandarts of orthodontist wenst mee te delen.

Daarna wordt een uitgebreid osteopatisch onderzoek uitgevoerd. Dit om de bewegingsverliezen op te sporen die mogelijks aan de oorzaak liggen van je kaakprobleem of pijn in het aangezicht. De gevonden bewegingsverliezen worden (via zachte technieken op het gewricht zelf, nek, schedel, de bezenuwing en spieren alsook de fascia) gecorrigeerd waardoor de mechanica van het kaakgewricht zo optimaal mogelijk wordt gemaakt.

Meestal resulteert dit, eventueel in combinatie met ingrepen bij de tandarts, in het verdwijnen van de klachten.

Het verminderen van de gevolgen van de orofaciale problemen

Indien de kaakproblemen oorzaak waren van andere gevolgen (denk aan hoofdpijn, duizeligheid, oorpijn, moeilijke spraak …), wordt ook hier aandacht aan besteed.

Hierbij kan een mogelijke samenwerking tussen de osteopaat en de kinesitherapeut of logopedist worden opgestart.

Thuisadvies: wat kun je zelf doen bij kaakproblemen of kaakpijn?

  1. Enerzijds is het van groot belang om een kaakprobleem te voorkomen of niet verder te triggeren. Vermijdt daarom het gebruik van kauwgom, nagelbijten, klemmen of knarsetanden overdag, tongdrukken of wangzuigen. De osteopaat kan je hierbij enkele tips & tricks aanleren.
  2. Pas een ontspannen houding toe in het kaakgewricht. De lippen mogen ontspannen op elkaar liggen, maar de tanden dienen steeds 0,5 cm uit elkaar te staan.
  3. Zit je vaak aan een bureau of in de auto? Maak regelmatig eens bolle kaken. Zo stretch je op een veilige manier je kauwspieren.
  4. Vermijdt het extreem openen van je kaakgewricht. Geef bijvoorbeeld met je vuist een tegendruk onder je onderkaak tijdens het geeuwen.

hoe kunnen wij je helpen?

Naast het osteopatisch onderzoeken en zo efficiënt mogelijk behandelen, ligt de focus van onze osteopaten op de communicatie met de (tand-)artsen, specialisten of kinesitherapeuten die reeds betrokken zijn in jouw verhaal. Zo trachten we een stapje verder te gaan in de behandeling bij kaakgewrichtsproblemen of aangezichtspijn.