Diagnose burn-out of bijnieruitputting: wat kun je doen?

Na je bezoek aan de arts weet je mogelijks even niet goed wat te doen. Sommigen zijn overdonderd, verslagen, in ontkenning of juist in herkenning. Deze diagnose doet iets met een mens.

Wat deze diagnose niét doet, is je uitleg geven in wat er nu precies met je lichaam aan de hand is, hoe je bijnieren werden uitgeput, hoe je mogelijks in een burn-out bent terecht gekomen, wat je zelf kunt doen om je bijnieren te helpen, en wat je onderweg allemaal kan tegenkomen. Maar dit zijn waarschijnlijk de grote vragen waar jij nu wel mee zit.
Net als de vragen: “Wat nu?”, “Hoe kon mij dit overkomen?”, “Wat liep er mis?”, “Hoe geraak ik hier (zo snel mogelijk) weer uit?”, en “Hoe voorkom ik dit op lange termijn?”.

“Je bijnieren zijn uitgeput, rust wat.”, klinkt hetzelfde als: “Nu mag je een marathon gaan lopen!” Je weet wat een marathon is, en je kunt wel degelijk lopen. Maar als je niet door een kenner begeleid wordt, weet je niet goed waar te beginnen, lijkt een marathon misschien onmogelijk, en zie je door het bos de bomen niet meer.

Meer nog dan bij andere klachten, kan de juiste uitleg en correcte adviezen over burn-out je al een grote stap vooruit helpen. Het heeft alle tijd nodig, maar begrijpen waar je in zit en wat het betekent, geeft je een kader waarmee je je herstel kunt optimaliseren. Dit gepaard gaande met aanvullende therapieën, zoals osteopathie, gezondheidscoaching, of de TR-methode, is vaak doeltreffender dan het toepassen van reguliere geneesmiddelen, wat rusten of cognitieve therapieën op zich.

Met de juiste begeleiding, die zeer individu-gericht en specifiek dient te zijn, kan diezelfde marathon een pak gemakkelijker gemaakt worden.

Hoe ontstaat een burn-out of bijnieruitputting?

In onze hersenen liggen twee klieren: de hypothalamus en hypofyse. Deze registreren prikkels van binnen of buiten ons lichaam, en reageren hierop. Zo geven ze informatie en opdrachten door aan de bijnieren, schildklier, of je eierstokken/testikels. Op hun beurt maken zij de nodige hormonen (in dit geval hoofdzakelijk cortisol) aan. Op deze manier kan ons lichaam zich telkens correct aanpassen aan onze noden.

Dit is een perfect systeem om het hoofd te bieden aan kortdurende stress, maar zorgt voor heel wat problemen wanneer dit systeem op ‘AAN’ blijft staan omdat de stress niet meer overgaat. Door een langdurig onevenwicht tussen de prikkels die worden aangeboden en wat ons lichaam kan verdragen, krijgt ons zenuwstelsel het signaal dat dit groot energiekostend systeem niet meer werkt.
Ons lichaam schakelt daarom over naar een andere overlevingsstrategie: de energiebesparende modus. Langzaamaan beginnen je cellen, organen en lichaamssystemen gebreken te vertonen… hun optimale werking komt in het gedrang. Hierdoor ontstaan de verschillende symptomen van een burn-out, waaronder voornamelijk de vermoeidheid.

Welke klachten kunnen opkomen door een (beginnende) bijnieruitputting?
 • Vermoeidheid: fysiek en/of mentaal
 • Slaapproblemen
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Spierpijnen
 • Hoofdpijn
 • Darm- en/of maagklachten
 • Cyclusgerelateerde problemen
 • Fertiliteitsproblemen
 • Gevoelens van gejaagdheid, machteloosheid, uitputting
De behandeling: geen standaard

“Een veelkoppig monster verdraagt geen éénzijdige oplossing.”

Stap 1: herkennen en erkennen van de problemen en hun oorzaken

Zoals eerder vermeld is het in eerste instantie belangrijk om te begrijpen waar het om gaat en de oorzaken hiervan te vinden. Vaak zien we stress of prikkels als zaken die van buitenaf komen: problemen op het werk, financiële zorgen, relatieproblemen, enz.

Maar ook kan heel wat stress op ons systeem worden afgevuurd vanuit ons interne milieu. Denk hierbij ook aan mechanische stress (zoals bepaalde fysieke letsels of blokkades, een zware val in het verleden …) en chemische stress (zoals voedingsintoleranties, allergieën, een hormonale disbalans, schimmels, parasitaire infecties …). ​​

Meestal gaat het om verschillende zaken die onze emmer vullen. Om efficiënt tot een oplossing te komen, is het daarom van groot belang om álle mogelijke oorzaken (zowel mechanisch, chemisch als emotioneel) te onderzoeken. Zo geeft een combinatie van een osteopathisch onderzoek, een kinesiologisch onderzoek en eventuele analyse van reguliere testen een beter totaalbeeld van het probleem.

Welke stressoren werken in op onze bijnieraansturing?

Zowel mechanische, chemische als emotionele prikkels kunnen een stress geven op ons lichaam.

De combinatie van alle prikkels tesamen, of 1 grote prikkel apart, kunnen de bijnier uitputten na verloop van tijd.

Mogelijke stressoren zijn:

 • Dysfuncties / spierspanning / blokkades
 • Hormonale variaties
 • Infecties (heden/verleden)
 • Bioritme
 • Te hoge toxische belasting (kleurstoffen, parabenen, uitlaatgassen …)
 • Dysbiose (bacterieel onevenwicht in de darmen)
 • Voedingstoestand (tekorten aan vitamines of mineralen)
 • Allergieën en intoleranties
 • Werk – privé evenwicht
 • Emotioneel trauma
 • Onbewust meedragen van emotionele stress

Stap 2: De oorzaken aanpakken op mechanisch, chemisch en emotioneel niveau

Het probleem bevindt zich in eerste instantie in onze fysiologische stress-as: de samenwerking tussen hypothalamus, hypofyse en de bijnieren. Onze andere hormonale klieren kunnen hier ook een invloed op hebben (denk aan onze schildklier, eierstokken of testikels, pancreas …). Daarom is het van groot belang ook de mechanische en chemische belasting op deze hormonale assen in kaart te brengen en aan te pakken. Via osteopathie, elimineren van chemische oorzaken, natuurlijke suppletie van vitamines of mineralen … kunnen we ook de fysiologie hierrond aanpakken.

Daarnaast kan het voedingspatroon, bioritme, darmhygiëne of slaaphygiëne onder de loep genomen worden. Hierbij kan een orthomoleculair consult, homeopatisch consult of kPNI consult aangewezen zijn.

Indien nodig, worden mogelijke allergieën, overgevoeligheden of intoleranties als oorzaak van de problemen onderzocht. Afhankelijk van de uitgebreidheid of regio van de klachten, kan gekozen worden voor een andere vorm van testen. De meest eenvoudige manier is het kinesiologisch testen, maar daarboven kunnen bloedonderzoeken of DNA-analyses ook veel aan het licht brengen.

Stap 3: Zelfonderzoek en zelfontdekking

Aan een burn-out kan en moet je ook zélf werken. Uiteraard werkt dit het best van al indien de vorige twee stappen werden aangepakt. Verschillende tools, tips & tricks worden vanuit de praktijk meegegeven om hier op lange termijn de oplossing te bieden.

Stap 4: Integratie van individueel advies in het dagelijks leven op lange termijn

Ons doel is niet enkel om een burn-out, bijnieruitputting of functionele bijnierinsufficiëntie op te lossen, maar ook om mogelijks herval te voorkomen. Individueel voedingsadvies, bewegingsadvies en lifestyle-advies wordt meegegeven. Dit op zowel middellange tot lange termijn.

Ook heb je intussen je lichaam op een andere manier leren kennen en weet je welke impact voeding, bioritme en levensstijl ook werkelijk hebben op je spijsvertering, hormonaal stelsel of je immuunsysteem.

Ga voor jezelf na welke veranderingen je blijvend toepast, wat je zelf mogelijk acht op lange termijn en welke suppletie je (af en toe) kunt gebruiken. Ook hier kan een therapeut je begeleiden en samen uitzoeken wat voor jou zeker wel of net niet nodig is.

hoe kunnen wij je helpen?

​Binnen ons specialistenteam werken onze therapeuten nauw samen met elkaar. Zodoende kunnen verschillende therapieën snel worden gecombineerd, zoals: osteopathie, allergietherapie, voedingscoaching, mental coaching en homeopathie. Op die manier stellen we een zo efficiënt mogelijk behandelplan op.

Naast de behandeling binnen de praktijk, wordt steevast ingezet op correcte adviezen en begeleiding om thuis zelf aan de slag te kunnen.

Heb je verdere vragen of wens je meer info? Neem dan gerust contact met ons op!